ประวัติโรงเรียน

Creation
 • โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านแก่งเกลี้ยง ตำบลลาดค่าง อำเภอภูเรือ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 เดิมเป็น หมู่ที่ 7 ตำบลร่องจิก แต่ได้โอนมาขึ้นกับตำบลลาดค่าง เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2537
 • โรงเรียนได้เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2515 โดยมีนายสังคม  ยศสุพรหม  เป็นครูใหญ่ เกณฑ์นักเรียนได้ 37 คน ย้ายติดตามผู้ปกครองมาเรียนเพิ่มอีก 2 คน รวม 39  คน ใช้อาคารเรียนชั่วคราวเป็นสถานที่เรียนโดยชาวบ้านสร้างให้
 • พ.ศ. 2516 ได้รับงบประมาณจากทางราชการ 70,000 บาท ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ  ขนาด 2 ห้องเรียน
 • พ.ศ. 2518 ได้รับงบประมาณจากทางราชการ 10,000 บาท สร้างส้วม 1 หลัง 2 ที่ และได้รับงบประมาณ 40,000 บาท สร้างบ้านพักครู 1 หลัง 2 ห้องนอน โดยใน ปี พ.ศ. 2515 – พ.ศ. 2525 เปิดทำการสอนในระดับ ป.1- 4
 • พ.ศ. 2516 เปิดทำการสอนในระดับ ป.5 โดยการเกณฑ์เด็กเข้าเรียนแบบปีเว้นปีตามโครงการ RIT
 • พ.ศ. 2524 นายสัมฤทธิ์ สุธงษา ครูใหญ่ พร้อมด้วยคณะครูได้จัดหางบประมาณมาสร้างเสาธงเหล็ก ราคา 5,000 บาทให้ทางโรงเรียน
 • พ.ศ. 2526  เปิดทำการสอนในระดับ ป.1- 6
 • พ.ศ. 2529  เลิกการเกณฑ์เด็กแบบปีเว้นปี
 • พ.ศ.2534 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2521  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)
 • วันที่ 11 มีนาคม 2539 ดร.สุรพล  อินทวงศ์ พร้อมคณาจารย์นักศึกษา จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตอุเทนถวาย ได้รับบริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท เพื่อสร้างอาคารเรียน “คนของแผ่นดิน” 1 หลัง จำนวน 3 ห้องเรียน ส้วม 1 หลัง 4 ที่ และเสาธง 1 ที่โดยทำพิธี มอบให้ทางราชการ เมื่อวันที่ 14  สิงหาคม  พ.ศ. 2539
 • วันที่ 5 พฤศจิกายน 2551 นางสรัญญา  แสงลับ เดินทางมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทนนายสุภาพ รามศิริ ที่เกษียณอายุราชการ
 • วันที่ 6 ธันวาคม 2551 ชมรมร้อยทางจำนวน 85 คน เดินทางมามอบสิ่งของให้โรงเรียนได้แก่ พระพุทธรูป 1 องค์ คอมพิวเตอร์ 2 ชุด โทรทัศน์ 2 เครื่อง เครื่องเล่นซีวี 2 เครื่อง เครื่องครัว อุปกรณ์แปรงฟัน อาบน้ำและผ้าห่มเสื้อกันหนาว ทุนอาหารกลางวัน 10,000 บาท ทุนการศึกษา 2,000  บาท
 • พ.ศ.2551 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2544 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551)
 • วันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2551 ค่ายอาสาโครงการสิ่งแวดล้อมดีดีจากพี่สู่น้อง จากชมรมปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวน 55 คน ช่วยปรับปรุงบรรยากาศการเรียนการสอน จัดห้องเรียน
 • วันที่ 6 มกราคม 2552 ค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนน้อง จากคณะวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวน 60 คน  ช่วยทาสีโรงเรียน  ปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม
 • วันที่ 20 มีนาคม 2553  ชมรมธรรมธารา  และสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ 5 พัทยา มอบห้องน้ำโครงการธารน้ำใจ สร้างห้องน้ำให้น้องใช้
 • วันที่ 30 มกราคม 2553 บริษัท อาร์เอสพีซี จำกัด (RSPC CO.,LTD) โดยนายช่างรังสฤษดิ์ แสงลับ จากกรุงเพทมหานคร จัดทำผ้าป่าการศึกษาเพื่อสร้างรั้ว และทาสีโรงเรียน จำนวน 150,700  บาท
 • วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2554 บริษัท อาร์เอสพีซี จำกัด (RSPC CO.,LTD) โดยนายช่างรังสฤษดิ์ แสงลับ จากกรุงเพทมหานคร จัดทำผ้าป่าการศึกษาเพื่อยกอาคารเรียน และก่อสร้างห้องประชุม “รังสฤษดิ์ แสงลับ” พร้อมค่าจ้างครูอัตราจ้างจำนวน 358,500  บาท
 • วันที่ 18 มิถุนายน 2554 ชมรมถ่ายภาพอุดรธานี มอบอุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์กีฬา ขนมและเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม จำนวน 60,000  บาท
 • วันที่ 15 กรกฎาคม 2554 บริษัท YKK จำกัด มองเครื่องคอมพิวเตอร์ 9 เครื่อง โทรทัศน์ 1 เครื่อง เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ 2 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา
 • วันที่ 14 มกราคม 2555 ชมรมโกเกียร์คลับ มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และเสื้อผ้ากันหนาว จำนวน 50,000  บาท
 • วันที่ 5 เมษายน 2555 ชาวบ้านแก่งเกลี้ยง พร้อมด้วยเครือข่าย จัดทำผ้าป่าการศึกษา ทำบุญและฉลองโรงเรียน จำนวน 30,490 บาท อาร์เอสพีซี จำกัด (RSPC CO.,LTD) โดยนายช่างรังสฤษดิ์ แสงลับ จากกรุงเพทมหานครนำผ้าป่าสนับสนุน 40,000 บาท
 • วันที่ 19 มกราคม 2558 ได้รับจัดสรรอาคารเรียน แบบ สปช.104/26 งบประมาณ 1,934,000 บาท
 • วันที่ 19 มกราคม 2558 ได้รับจัดสรรส้วม แบบ สปช.104/26 งบประมาณ 246,000 บาท
 • วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ได้รับจัดสรรสนามกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา)งบประมาณ  159,100 บาท
 • วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ได้รับจัดสรรอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 202/26 งบประมาณ  งบประมาณ  813,400 บาท

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *